Haans Advocaten

De kantoren hebben de samenwerking beëindigd en gaan zelfstandig verder.
Beide kantoren hebben per 1 juni 2020 ieder een nieuwe naam.